Chính sách mới nổi bật của Việt Nam có hiệu lực từ tháng 9/2016 (Phần 2)

Thứ Sáu, 16/09/2016 8:17:05

IPA Vinh Phuc tiếp tục cập nhật nhiều chính sách mới đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành của Việt Nam ban hành và có hiệu lực từ tháng 09/2016.

Chính sách mới có hiệu lực từ 01/9/2016

Thứ Tư, 31/08/2016 15:03:04

Nhiều chính sách mới đã được Quốc hội, các Bộ, ngành ban hành có hiệu lực từ tháng 09/2016.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

Thứ Ba, 30/08/2016 14:46:19

Ngày 29/6/2016, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 4324/CTHĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát...

Ban hành Thông tư về theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với hoạt động ĐTNN tại Việt Nam

Thứ Sáu, 12/08/2016 13:45:23

Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/6/2016 hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với hoạt...

Các chính sách mới về thuế, phí có hiệu lực trong tháng 8/2016

Thứ Tư, 10/08/2016 8:03:32

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực thuế, phí được các bộ ngành ban hành có hiệu lực trong tháng 8/2016.

Chính sách mới nổi bật của Việt Nam có hiệu lực từ tháng 8/2016 (Phần 2)

Thứ Tư, 03/08/2016 14:44:21

Tiếp theo những chính sách mới nổi bật của Việt Nam có hiệu lực trong tháng 8/2016, sau đây IPA Vinh Phuc điểm qua thêm một số chính sách mới đáng chú ý trong...

Chính sách mới nổi bật của Việt Nam có hiệu lực từ 01/8/2016

Thứ Năm, 28/07/2016 13:51:35

Nhiều chính sách mới đã được Chính phủ, các Bộ ban ngành ban hành có hiệu lực từ ngày 01/8/2016

Thêm một số chính sách mới được chính phủ và các bộ ngành ban hành có hiệu lực từ tháng 7/2016

Thứ Ba, 19/07/2016 8:31:54

Hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế...

Những chính sách mới có hiệu lực từ 01/7/2016

Thứ Ba, 05/07/2016 7:33:19

Từ ngày 01/7/2016, rất nhiều chính sách mới đã được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành ban hành chính thức có hiệu lực.

Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin

Thứ Năm, 16/06/2016 8:29:52

Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6 – 2016

Thứ Hai, 06/06/2016 7:51:50

Nhiều chính sách mới quan trọng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành ban hành có hiệu lực trong tháng 6 – 2016. Cụ thể như sau:

Chính phủ ra nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Thứ Hai, 23/05/2016 9:04:41

Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2016

Thứ Sáu, 29/04/2016 13:50:34

Từ ngày 01/5/2016, rất nhiều chính sách mới đã được Chính phủ và các Bộ ngành ban hành chính thức có hiệu lực.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 04 – 2016

Thứ Năm, 31/03/2016 16:23:34

Nhiều chính sách mới quan trọng đã được Chính phủ và các Bộ ban ngành ban hành có hiệu lực từ tháng 04 – 2016.

Các chính sách mới có hiệu lực trong tháng 03/2016

Thứ Tư, 02/03/2016 15:24:36

Từ ngày 01/03/2016, rất nhiều chính sách mới được Chính phủ và các Bộ ban ngành ban hành chính thức có hiệu lực. Cụ thể như sau:

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.