Kinh tế Vĩnh Phúc quý I/2014 tăng trưởng chậm so cùng kỳ

Thứ Bảy, 05/04/2014 18:19:22

Ba tháng đầu năm 2014, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tiêu thụ sản...

Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Thứ Ba, 07/01/2014 11:34:27

Bước vào thực hiện năm kế hoạch 2013 nền kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng vẫn tiếp tục gặp khó khăn song với sự nỗ lực...

Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 năm 2013

Thứ Năm, 28/11/2013 7:36:06

Mười một tháng đầu năm 2013, tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án mới và làm thủ tục điều chỉnh, tăng vốn cho 26 lượt dự án.

Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 năm 2013

Thứ Hai, 04/11/2013 7:57:30

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: a) Sản xuất nông nghiệp: + Trồng trọt: Từ trung tuần tháng Chín đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tiến...

Tình hình kinh tế và kết quả thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2013

Thứ Năm, 10/10/2013 16:16:46

Tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2013 theo giá so sánh 2010 ước đạt 32.909,8 tỷ đồng, tăng 10,68% so cùng kỳ năm 2012....

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.