Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

TT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư Hình thức đầu tư dự kiến
Triệu USD  Tỷ đồng
I Danh mục các dự án có quy mô lớn cần ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư và phục vụ các chương trình xúc tiến đầu tư theo thứ tự ưu tiên
1 Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Phúc Yên Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 35 PPP hoặc hợp đồng theo hình thức Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư; kêu gọi vốn ODA
2 Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và khu vui chơi giải trí tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên. Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên 100 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
3 Dự khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, xã Đồng Quế huyện Sông Lô 150 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
4 Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nội bộ LRT đường bộ thành phố Vĩnh Yên Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 200 PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư
5 Dự án khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên Vĩnh Phúc tại xã Kim Long huyện Tam Dương. Xã Kim Long, huyện Tam Dương 250 PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư
II Danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa theo thứ tự ưu tiên
  Đầu tư xây dựng chợ      
1 Chợ Đầu mối NS tổng hợp Tân Tiến – Lũng Hòa Xã Tân Tiến, Lũng Hòa – huyện Vĩnh Tường 2.290,00 Đầu tư theo hình thức PPP
2 Chợ Lập Thạch Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch 100 Đầu tư theo hình thức PPP
3 Chợ Thị trấn Tam Đảo Thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo 20 Đầu tư theo hình thức PPP
4 Chợ Hương Canh Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên 75 Đầu tư theo hình thức PPP
5 Khu chợ Vòng và vùng phụ cận chợ xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường 132,17 Đầu tư theo hình thức, ODA hoặc PPP
Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp
1 Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sông Lô II xã Văn Quán huyện Lập Thạch, xã Cao Phong huyện Sông Lô 110 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
2 Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lập Thạch I Xuân Lôi, Đồng Thịnh huyện Lập Thạch 91 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
3 Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên Phúc Thắng, Nam Viêm, thị xã Phúc Yên 82 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
4 Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lập Thạch II Tử Du, Bàn Giản, Đồng Ích, huyện Lập Thạch 152 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
Đầu tư hạ tầng cụm Công nghiệp 
1 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Thịnh xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô            160,0 Đầu tư trực tiếp
2 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa Xã Thổ Tang & xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường            315,0 Đầu tư trực tiếp
3 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa – Cao Minh Xã Xuân Hòa & Cao Minh, thị xã Phúc Yên            175,0 Đầu tư trực tiếp
4 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thái Hòa – Bắc Bình xã Thái Hòa & xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch 80,0 Đầu tư trực tiếp
5 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Việt Xuân xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường 90,0 Đầu tư trực tiếp
6 Cụm CN Trung Nguyên, huyện Yên Lạc Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 300 Đầu tư trực tiếp
7 Cụm CN Tam Hồng, huyện Yên Lạc Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 30 Đầu tư trực tiếp
8 Cụm CN Yên Phương, huyện Yên Lạc Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư trực tiếp
9 Mở rộng cụm CN Yên Đồng Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 30 Đầu tư trực tiếp
Đầu tư cấp nước sinh hoạt
1 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Bá Hiến, Thiện Kế – Bình Xuyên; Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
2 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đạo Đức, Tân Phong – Bình Xuyên; Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đồng Ích, Tiên Lữ – Lập Thạch; Huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 54 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
4 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Duy Phiên – Hoàng Lâu – Hoàng Đan, huyện Tam Dương Huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc 92 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
5 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Vân Hội – Tam Dương; Huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc 20 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
6 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Thổ Tang – Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 30 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
7 Nhà máy nước sạch cho 12 xã chưa có nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 180 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
8 Hệ thống tuyến ống phân phối nước cho các khu dân cư thị xã Phúc Yên Phúc Yên, Vĩnh Phúc 45 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
Hệ thống đường giao thông, cầu, đường sắt
1 Đường ven chân núi Tam Đảo đoạn từ Tây Thiên, huyện Tam Đảo đến Tam Sơn, huyện Sông Lô (đoạn QL2C-Tam Sơn) Huyện Tam Đảo, Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 850 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
2 Đường từ Nam Đầm Vạc qua cầu sông Hồng sang Hà Nội Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 2.500,00 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
3 Cầu vượt đường sắt trên Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên (Lý trình Km 55+200 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai). Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 300 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
4 Đường giao thông Thanh Vân – Quán Tiên – Đường vòng tránh Vĩnh Yên (Đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên). Tam Dương, Vĩnh Phúc 1.000,00 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
5 Cầu Đức Bác trên đường tỉnh 306. Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 900 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
6 Đường Tam Đảo đi Đại Lải (ven chân núi Tam Đảo) Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 1.500,00 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
7 Đường QL2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa Tam Dương, Vĩnh Phúc 364 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
8 Đường từ UBND xã Tiền Châu vượt đường sắt đi Nam Viêm Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1.023,00 PPP
Các Dự án y tế, giáo dục, du lịch
1 Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 128 Đầu tư theo hình thức PPP
2 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế và đào tạo nghề chất lượng cao Khu đô thị chùa Hà Tiên, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 100 Đầu tư theo hình thức PPP hoặc kêu gọi vốn ODA
3 Trường dạy nghề Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư trực tiếp
4 Khu du lịch sinh thái Đầm Khanh Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 200 Đầu tư trực tiếp
III  Danh mục các dự án đầu tư trực tiếp ngoài Khu công nghiệp
1 Dự án Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn tại tỉnh Vĩnh Phúc Km6 – Kim Long – Tam Dương – Vĩnh Phúc 5,5 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
2 Dự án xây dựng Nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao Tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
3 Dự án trồng chuối tiêu hồng Xã Liên Châu, Hồng Châu, Đại Tự huyện Yên Lạc Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
4 Dự án trồng Thanh Long ruột đỏ Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh phúc Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
5 Dự án Trung tâm ngoại ngữ trình độ cao. Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở cũ của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc). 1,3 đầu tư FDI hoặc Liên danh với các nhà đầu tư trong nước
6 Bệnh viện đa khoa quốc tế + Vị trí 1: Khoảng 8ha tại Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải phóng mặt bằng, cách trung tâm thành phố Vĩnh Yên khoảng 1km. 60 FDI hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước.
+ Vị trí 2: Khoảng 15,4 ha tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo.
7 Khu nhà ở đô thị tại khu vực hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo. Tại khu vực hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo có điều kiện tự nhiên đẹp, không khí trong lành; cách thành phố Vĩnh Yên khoảng 10 km. FDI hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước.
8 Dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao Dự kiến tiếp tục xây dựng tại Phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. 35 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
9 Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng Tại khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
10 Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Các dự án sản xuất CN trên địa bàn tỉnh 2,7 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
11 Dự án Cảng Logistics tại Vĩnh Phúc Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên 24,7 Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước
12 Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên Thành phố Vĩnh Yên 3,5 BOO hoặc BOT.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với IPA Vinh Phuc để được hỗ trợ thêm.