Văn bản tỉnh Vĩnh Phúc

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3690/QĐ-UBND 29/12/2017

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Trung tâm HCC tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

1002/QĐ-UBND 31/3/2017

Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý, sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc

08/2017/QĐ-UBND 14/03/2017

Ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

57/2016/NQ-HĐND 12/12/2016

Nghị quyết về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

3981/QĐ-UBND 07/12/2016

Phê duyệt Danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

660/BHXH-CĐBHXH 06/10/2016

V/v hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo QĐ 636/QĐ-BHXH và QĐ 828/QĐ-BHXH

2575/HD-LN 10/10/2016

Hướng dẫn một số nội dung quy định về một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

167/TB-UBND 03/10/2016

Tổ chức chương trình Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân hằng tuần

22/9/2016

Bản cam kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

4324/CTHĐ-UBND 29/06/2016

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

2566/QĐ-UBND 08/08/2016

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

25/2016/QĐ-UBND 06/05/2016

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

18/2016/QĐ-UBND 31/3/2016

Ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh.

3892/KH-UBND 14/06/2016

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.

662/QĐ-UBND 01/03/2016

V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.