Văn bản Trung ương

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
53/2017/TT-BTC 19/05/2017

Hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vụ mua bán nợ.

169/2016/NĐ-CP 27/12/2016

Quy định việc lưu giữ và thực hiện giám định, xác định giá trị hàng hóa để bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

62/2017/NĐ-CP 16/05/2017

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

95/2015/QH13 25/11/2015

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 với nhiều quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và việc sử dụng tàu biển;… được ban hành ngày 25/11/2015

01/2016/QH14 17/11/2016

Luật Đấu giá tài sản 2016 gồm 8 Chương và 81 Điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

07/2017/QĐ-TTg 27/03/2017

Thu giá dịch vụ đường bộ tự động điện tử quy định gắn thẻ đầu cuối cho phương tiện để thu giá đường bộ điện tử, tài khoản trả trước để thanh toán giá sử dụng đường bộ, xử lý trường hợp miễn thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, lộ trình bàn giao trạm thu giá đường bộ.

28/2017/NĐ-CP 20/3/2017

Sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 131/2013 và Nghị định 158/2013 với một số nội dung nổi bật như xử phạt hành chính đối với hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo trên trụ điện, cột đèn giao thông, cây xanh, phổ biến hình ảnh phản cảm của người biểu diễn nghệ thuật…

06/2017/TT-BGTVT 28/02/2017

Quy định việc sử dụng thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới và camera ghi hình để xử phạt vi phạm giao thông đường bộ của các đơn vị được giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

41/2017/NĐ-CP 05/4/2017

Bổ sung xử phạt một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi và bảo vệ rừng; ngoài ra thay đổi mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú ý, thủy sản và quản lý rừng.

04/2017/TT-BTP 12/4/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

28/2017/TT-BTC 12/4/2017

Sửa đổi quy định về hạch toán và chế độ trích khấu hao tài sản cố định đối với nhà hỗn hợp.

20/2017/NĐ-CP 24/2/2017

Quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

13/2017/TT-BTC 15/02/2017

Về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

22/2017/NĐ-CP 24/02/2017

Về hòa giải thương mại

04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017

Về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.