Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 14/1/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Số/ký hiệu

4589/KH-UBND

Trích yếu

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 14/1/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ngày ban hành

15/08/2013

Người ký

Phùng Quang Hùng

File đính kèm