Thứ Sáu, 10/06/2016 10:16:14 (GMT+7)

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chuyên đề về nắm bắt tình hình, quản lý thông tin doanh nghiệp và các dự án lớn

Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Chương trình hoạt động của Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) nhiệm kỳ 2015-2018, ngày 03/6/2016, Chi bộ IPA đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nắm bắt tình hình, quản lý thông tin doanh nghiệp và các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh – Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ – Chủ trì hội nghị cùng toàn bộ đảng viên, mời quần chúng đang làm việc tại IPA tham dự.

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chuyên đề về nắm bắt tình hình, quản lý thông tin doanh nghiệp và các dự án lớn

Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh - Bí thư Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì hội nghị (Ảnh. Mỹ Linh)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh nhấn mạnh việc nắm bắt tình hình, khó khăn của doanh nghiệp và tình hình hoạt động của các dự án lớn là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và tích cực của cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, cơ quan IPA cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc được lãnh đạo UBND tỉnh giao nhiệm vụ nòng cốt và chính yếu. Nhiệm vụ nắm bắt tình hình, khó khăn của doanh nghiệp và tình hình các dự án lớn do IPA thực hiện được Giám đốc IPA giao nhiệm vụ đến từng phòng chuyên môn tại các văn bản: (1)Thông báo số Thông báo số 05/TB-BXT&HTĐT ngày 12/8/2015; (2) Thông báo số 02/TB-BXT&HTĐT ngày 11/5/2016 Về việc điều chỉnh phân công theo dõi, nắm bắt thông tin,  tình hình doanh nghiệp Nhật Bản; (3) Thông báo số 01/TB-BXT&HTĐT ngày 19/02/2016 về việc phân công theo dõi, cập nhật thông tin tình hình các dự án thu hút đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên và quần chúng đã tham luận, đánh giá thực trạng công tác nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp, thông tin các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng – phát biểu tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Mỹ Linh)

Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng – phát biểu tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Mỹ Linh)

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh định hướng, yêu cầu trong thời gian tới, các  đồng chí đảng viên và người lao động IPA cần khai thác, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp dưới đây để nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nắm bắt tình hình, quản lý thông tin của các doanh nghiệp, dự án lớn trên địa bàn tỉnh, gồm:

Thứ nhất, tích cực khai thác thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội…. để cập nhật thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, dự án lớn (ví dụ như: thông tin về tình hình tuyển dụng lao động, các thông tin mua bán nhà xưởng, thông tin cháy nổ, thông tin đất đai và GPMB .v.v. liên quan đến doanh nghiệp).

Thứ hai, chủ động theo dõi, cập nhật nội dung các cuộc họp của UBND tỉnh liên quan đến các dự án lớn và các doanh nghiệp để tổng hợp, cập nhật thông tin => Căn cứ nội dung, danh sách được phân công, các CCVC, LĐHĐ đối chiếu Lịch công tác hàng tuần của UBND tỉnh tham dự các cuộc họp hoặc cập nhật nội dung cuộc họp giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan/tổ chức liên quan.

Thứ ba, rà soát, tổng hợp thông tin các văn bản liên quan đến tình hình, thông tin, ý kiến đề nghị của các doanh nghiệp thông qua hệ thống điều hành của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, IPA Vinh Phuc và các kênh thông tin từ các cơ quan  khác.

Thứ tư, tạo và thiết lập các đầu mối thông tin tại các doanh nghiệp để thường xuyên liên hệ, tạo niềm tin để các doanh nghiệp lấy IPA là nơi tin cậy để phản ánh những thông tin vướng mắc của các mình.

Thứ năm, kết nối, thiết lập đầu mối với các tổ chức hội, các đối tác của các doanh nghiệp, nhà đầu tư (gọi chung là mạng lưới liên kết: Các tổ chức hội và các tổ chức liên quan mà doanh nghiệp có thể tham gia, trao đổi hoặc phản ánh – Ví dụ Hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Hội doanh nghiệp Nhật bản …. tại Vĩnh Phúc, Jetro, Kotra, KCCI, các lãnh sự quán, đại sứ quá của các nước, các Công ty hạ tầng KCN, các Công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, các sở, ban, ngành và địa phương .v.v.) để có kênh thông tin, từ đó thường xuyên liên hệ, tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp.

Thứ sáu, tăng cường theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ  những câu hỏi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ bảy, tổ chức điều tra, khảo sát để nắm bắt thông tin dự án và tình hình SXKD, khó khăn của doanh nghiệp (Bằng phiếu giấy, khảo sát trên mạng thông qua Cổng Thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền hoặc phân nhóm cán bộ đi khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp).

Thứ tám, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ, đảng viên cơ quan IPA Vinh Phuc trong việc khai thác, nắm bắt tình hình và quản lý thông tin các doanh nghiệp và dự án lớn trên địa bàn tỉnh; tăng cường nghiên cứu, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về quy trình, thủ tục hành chính cần thực hiện đối với các dự án lớn … Qua đó xác định rõ yêu cầu nắm bắt thông tin tình hình và trạng thái, tiến độ của dự án lớn cụ thể theo phân công.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sớm thiết lập và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp và các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã thông qua các nội dung cơ bản của Nghị quyết Chi bộ về chuyên đề “Giải pháp nắm bắt tình hình, quản lý thông tin doanh nghiệp và các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Chi ủy Chi bộ đã giao Ban Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ các nội dung của Nghị quyết, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và quản lý thông tin các dự án lớn của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Bùi Mỹ Linh - IPA Vinh Phuc