Thứ Hai, 15/08/2016 16:40:16 (GMT+7)

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chuyên đề về “Ứng dụng CNTT-TT trong việc nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư”

Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018, ngày 12/8/2016, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ 2 năm 2016, chủ đề: “Ứng dụng CNTT-TT trong việc nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư”.

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chuyên đề về “Ứng dụng CNTT-TT trong việc nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư”

Các đảng viên, quần chúng thảo luận và phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chuyên đề (Ảnh: Mỹ Linh)

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh – Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ – Chủ trì hội nghị cùng toàn bộ đảng viên, mời quần chúng đang làm việc tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tham dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và tích cực của cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc mà tiên phong, nòng cốt và chính yếu là đội ngũ đảng viên và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Chi bộ, cơ quan Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên và quần chúng đã tham luận, đánh giá kết quả, những hạn chế yếu kém trong ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nói chung và từng bộ phận/cá nhân nói riêng, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường, ứng dụng có hiệu quả CNTT-TT trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh định hướng, yêu cầu trong thời gian tới, các  đồng chí đảng viên và người lao động trong cơ quan IPA Vinh Phuc cần khai thác triệt để hơn thế mạnh của CNTT-TT phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; Xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và theo giai đoạn; Xác định rõ nhà đầu tư tiềm năng và nhà đầu tư mục tiêu cần tiếp cận (phương thức tiếp cận, nội dung, hình thức cần quảng bá, cách thức tổ chức thực hiện và nguồn kinh phí thực hiện); Xây dựng cơ sở dữ liệu và bộ tài liệu chuẩn giới thiệu đầy đủ về môi trường đầu tư của tỉnh (được cập nhật thường xuyên, biên dịch sang tiếng nước ngoài, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của nhà đầu tư); Thường xuyên tuyên truyền về kết quả hoạt động của IPA Vinh Phuc hàng tháng, quý, năm trên nhiều kênh khác nhau, giúp nhiều tổ chức, cá nhân biết và hiểu về chức năng, nhiệm vụ và những kết quả hoạt động, đóng góp của cơ quan IPA Vinh Phuc đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cũng tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông qua các nội dung cơ bản của Nghị quyết Chi bộ về chuyên đề “Ứng dụng CNTT-TT trong việc nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư”. Chi ủy Chi bộ đã giao Ban Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ các nội dung của Nghị quyết, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT-TT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Bùi Mỹ Linh - Chi bộ IPA Vinh Phuc