Thứ Năm, 14/07/2016 8:21:02 (GMT+7)

IPA Vinh Phuc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ngày 08 tháng 07 năm 2016, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA Vinh Phuc) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc IPA Vinh Phuc chủ trì hội nghị; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ban tham dự đầy đủ.

IPA Vinh Phuc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Ảnh Xuân Trọng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn khó khăn tác động đến kết quả hoạt động chuyên môn của Ban như: sự thay đổi về cơ chế chính sách vĩ mô, thay đổi chính sách đối với cán bộ làm việc tại Ban… Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ, Ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể như sau:

Về xúc tiến và thu hút đầu tư: trong 6 tháng đầu năm 2016 đã góp phần tích cực vào đạt và vượt chỉ tiêu giao cả năm 2016 trong đó: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã thu hút được 201,06 triệu USD (so với kế hoạch năm 2016 là 150-180 triệu USD), gồm: cấp mới 18 dự án, điều chỉnh bổ sung vốn 10 lượt dự án. Thu hút đầu tư trực tiếp trong nước (DDI): đã thu hút được 5.846,73 tỷ đồng (so với kế hoạch năm 2016 là đạt từ 2.000 – 3.000 tỷ đồng), gồm: cấp mới 15 dự án, điều chỉnh tăng vốn 7 lượt dự án. Lũy kế đến 20/6/2016 tỉnh có 221 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 3.435,04 triệu USD, đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ; 616 dự án DDI, với tổng số vốn đăng ký là 50.987,02 tỷ VND.

Ban đã thiết lập được mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước có uy tín hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động XTĐT. Các chuyên viên ngoại ngữ của Ban đã làm tốt công tác kết nối, chuẩn bị nội dung và tham gia phiên dịch các buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh với các Nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến hết ngày 16/6/2016, Ban đã chuẩn bị các nội dung làm việc với 34 Đoàn các nhà đầu tư đến tỉnh, trong đó có 8 đoàn nhà đầu tư Nhật Bản, 13 đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc, 7 đoàn và nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, 6 đoàn và nhà đầu tư các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh với 170 người nước ngoài và 81 người Việt Nam.

Về hỗ trợ doanh nghiệp:

Hoạt động tiếp nhận TTHC giải quyết MCLT tại Ban: Trong 6 tháng đầu năm số hồ sơ phải giải quyết là 940 hồ sơ (tăng 105 hồ sơ so cùng kỳ năm 2015), trong đó đã giải quyết sớm và đúng hạn là 809 hồ sơ (chiếm 86%), chậm và quá hạn là 131 hồ sơ (chiếm 14%). Mặc dù cơ chế giám sát việc thực hiện TTHC MCLT tại IPA Vinh Phuc vẫn được thực hiện tốt, tuy nhiên tỷ lệ hồ sơ chậm hạn có xu hướng tăng dần hàng tháng. Nguyên nhân do các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương chồng chéo dẫn đến việc thực hiện không thống nhất giữa các sở ngành.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ban đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nghiệp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức 01đoàn khảo sát, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức 07cuộc Đối thoại với doanh nghiệp FDI và DDI trao đổi, phản ánh với Lãnh đạo UBND tỉnh những vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Cổng Thông tin đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền , Trang thông tin điện tử của Ban được nâng cấp với nhiều tính năng mới tiếp tục là kênh tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư hiệu quả. Tổng số lượt truy cập trang TTĐT trong 6 tháng đầu năm 2016 có 100.193 lượt truy cập, tăng 35,76% so với cùng kỳ năm 2015.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo, các thành viên dự Hội nghị đã tích cực thảo luận. Các ý kiến đều nhất trí với nội dung của bản dự thảo Báo cáo và nhận định 6 tháng cuối năm vẫn tiếp tục có những khó khăn tác động đến hoạt động chuyên môn của Ban như: áp lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư ngày càng lớn, nhận thức và sự đồng thuận của sở ngành chuyên môn trong phối hợp công tác giải quyết TTHC MCLT chưa cao, vẫn còn sự chồng chéo trong các văn bản của tỉnh về giải quyết TTHC MCLT… Nhiệm vụ trọng tâm của Ban 6 tháng cuối năm của Ban là tổ chức tốt 03 chuyến XTĐT tại nước ngoài theo chương trình đã duyệt; chú trọng nâng cao hiệu quả XTĐT tại chỗ, nhất là làm tốt hơn giải quyết TTHC MCLT tại Ban với tỷ lệ hồ sơ chậm hạn thấp nhất, kịp thời nắm bắt và đề xuất chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, SXKD trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc thu thập, tổng hợp dữ liệu phục vụ XTĐT.

Một số ý kiến đưa ra kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2016: đổi mới mạnh mẽ hơn các hoạt động xúc tiến đầu tư, sớm tham mưu giúp UBND tỉnh hoàn thành việc sửa đổivà ban hành quyết định thay thế quyết định 34/2014/QĐ-UBND, 41/2012/QĐ-UBND, Công văn số 3290/UBND-CN; Phát huy hơn nữa tính tích cực, đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác, chủ động học tập nâng cao kiến thức chuyên môn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh một lần nữa khẳng định thành tích chung của tỉnh về XTĐT và HTDN 6 tháng đầu năm có sự đóng góp tích cực của đội ngũ CBCCVC, LĐHĐ của IPA Vinh Phuc. Phát huy kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ IPA Vinh Phuc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016./.

Thu Giang - IPA Vinh Phuc