Thứ Ba, 16/01/2018 9:24:41 (GMT+7)

Trung tâm Hành chính công tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2017 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 23/12/2017, Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh (Chi bộ PAA Vinh Phuc) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, thống nhất phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Trung tâm Hành chính công tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Đồng chí chí Nguyễn Tiến Hạnh – Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tiến Hạnh – Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ – cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Chi bộ PAA Vinh Phuc; Kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng viên, đánh giá xếp loại đảng viên trong Chi bộ; Đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2017.

Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnhVĩnh Phúc. Tiền thân là Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 45-QĐ/ĐU ngày 28/12/2012 của Đảng ủy Văn phòng UBND Vĩnh Phúc.

Nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, Chi bộ đã Lãnh đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn rà soát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn theo Kế hoạch năm 2017 đã được UBND tỉnh giao, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, công việc dở dang của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao và chỉ đạo để sớm khai trương và đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động, Chi bộ đã lãnh đạo, phân công các bộ phận và cán bộ, đảng viên khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa một phần Trụ sở Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm Hành chính công, tham gia tổ công tác của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành rà soát, xây dựng danh mục và quy trình thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp giải quyết tại Trung tâm Hành chính công …  đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Trung tâm Hành chính công trong thời gian tới.

Trong năm 2017, Chi bộ Ban đã làm tốt công tác xây dựng và củng cố kiện toàn tổ chức đảng của Chi bộ; Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng hướng dẫn và quy định của Điều lệ Đảng; định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả công tác của đảng viên trên cơ sở hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng của Chi bộ, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và thực hiện tự phê bình, phê bình của các đảng viên, đảm bảo xây dựng đoàn kết thống nhất các đảng viên trong Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ trong lãnh đạo hoạt động của Ban.

Về phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2018 Hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018: phấn đấu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, trả kết quả giải quyết đúng và trước hạn với tỷ lệ cao nhất có thể; Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/09/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; đăng ký và thực hiện xây dựng chi bộ TSVM năm 2018; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; năng chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 09/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối (Khoá VI) về nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đẩy mạnh và làm tốt công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng và giúp đỡ, đề nghị đảng uỷ cấp trên xét chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị và xét kết nạp từ 01 đến 02 quần chúng ưu tú trở thành đảng viên Đảng.

Kết quả xếp loại đảng viên của Chi bộ: Năm 2017, Chi bộ có 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó có 02 đảng viên được đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thống nhất đề nghị Đảng uỷ cấp trên công nhận xếp loại tập thể Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh./.

Bùi Mỹ Linh