Thứ Sáu, 05/02/2016 8:17:15 (GMT+7)

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 26/01/2016 tại Trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016”.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Đ/c Nguyễn Văn Chúc - TUV, PCT UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Đảng bộVăn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Mỹ Linh)

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chúc – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; 90/96 đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị. Đ/c Bùi Minh Hồng – Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Đ/c Lê Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 96 đảng viên đang sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc; năm 2015, Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Năm vừa qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện tốt việc sinh hoạt Đảng theo quy định điều lệ Đảng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng được đẩy mạnh; công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được Đảng ủy đặc biệt quan tâm và đạt hiệu quả cao so với những năm trước.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo đảng viên, Hội nghị nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Văn Chúc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh phát huy, làm tốt công tác tham mưu tổng hợp giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, tích cực đẩy mạnh có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan hoạt động hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, chất lượng đảng viên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Văn Chúc và đ/c Nguyễn Thanh Tùng, đ/c Bùi Minh Hồng định hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm 2016: (1) Làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với đảng viên và công tác tổ chức, xây dựng Đảng; (2) Tăng cường công tác lãnh đạo, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện cải tiến phong cách, phương pháp làm việc theo phương châm khi giải quyết, thực thi nhiệm vụ phải hiểu rõ về mục đích, nội dung, phương pháp, thái độ và hiệu quả; (3) Tập trung lãnh đạo để tham mưu giúp UBND tỉnh cũng như lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015-2020); (4) Làm tốt chức năng thẩm định độc lập và tham mưu xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư; (6) Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của công đoàn và các tổ chức đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đ/c Bùi Minh Hồng Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho đại diện các tập thể, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2015 (Ảnh: Mỹ Linh)

Đ/c Bùi Minh Hồng Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho đại diện các tập thể, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2015
(Ảnh: Mỹ Linh)

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp. Năm 2015, Đảng bộ có 01 chi bộ được công nhận đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 03 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”, 02 chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 01 chi bộ đạt “Hoàn thành nhiệm vụ”; có 20 đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viện đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 02 đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ và 01 đảng viên không xếp loại; 01 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 03 đảng viên tiêu biểu đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015 được tặng giấy khen của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và Giấy khen của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc./.

Bùi Mỹ Linh - IPA Vinh Phuc