Thứ Hai, 18/05/2015 18:18:40 (GMT+7)

Hội nghị điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, giai đoạn 2010-2015

Chiều ngày 15/5/2015, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Quang Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, giai đoạn 2010-2015

Đồng chí Phùng Quang Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe và góp ý vào dự thảo báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015). Một số tham luận của cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong cơ quan đã khắc họa thêm thành tích của Văn phòng trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đưa phong trào thi đua của Văn phòng tiếp tục phát triển sôi nổi hơn trong những năm tới. Báo cáo đã tổng kết: 5 năm qua, với đặc thù là cơ quan giúp việc trực tiếp cho UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh luôn được cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh; Công tác thi đua khen thưởng của cơ quan được triển khai theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng. Gắn thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ. Từ đó đã tạo được động lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực:
– Công tác tham mưu trên lĩnh vực Kinh tế: Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp sở ngành tham mưu với UBND tỉnh các văn bản và biện pháp tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước phù hợp với thực tế của Vĩnh Phúc; đồng thời tham mưu UBND tỉnh việc ban hành một số chính sách phát triển kinh tế riêng của tỉnh, giúp cho kinh tế của tỉnh tăng trưởng hợp lý và phát triển bền vững hơn. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nổi bật trong giai đoạn vừa qua là việc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu của Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Về phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để công nghiệp giữ vai trò là nền tảng trong phát triển kinh tế ở Vĩnh Phúc. Về phát triển dịch vụ, tập trung tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ mà tỉnh có thế mạnh phát triển, nhất là thương mại, du lịch và một số dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh.
Những cố gắng trên của Văn phòng UBND tỉnh trong phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011-2015 dự kiến đạt 6,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực sang công nghiệp và dịch vụ, năm 2015 dự kiến công nghiệp-xây dựng 62,1 %, dịch vụ 28,5% và nông nghiệp 9,4%. Thu ngân sách trong giai đoạn vừa qua không ngừng tăng, năm 2015 dự kiến đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,6%/năm. Thu hút đầu tư trực tiếp đạt kết quả cao, nhất là mấy năm gần đây: Tính chung trong 5 năm 2011-2015 đã thu hút được 268 dự án, trong đó có 166 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký 19,4 nghìn tỷ đồng và 102 dự án FDI với số vốn đầu tư 1,26 tỷ USD.
– Công tác tham mưu trên lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với sở ngành tham mưu với UBND tỉnh những nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục – đào tạo, bảo vệ – chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa thể thao, phát thanh, truyền hình, bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Nổi bật trong giai đoạn vừa qua là những thành tích trong giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà, phổ cập giáo dục mầm non, phân luồng học sinh sau THCS, công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chống quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh; tập trung đầu tư một số công trình trọng điểm về văn hóa gắn với phát triển du lịch; giải quyết chính sách cho cho các đối tượng chính sách, người có công,…
– Về cải cách hành chính: Văn phòng UBND tỉnh luôn đi đầu trong cải cách hành chính công vụ, nhất là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư của tỉnh đã có những bước phát triển đột phá. Quy trình đầu tư được công khai, minh bạch. Nhiều TTHC về đầu tư được đơn giản hóa, dễ thực hiện, thời gian rút ngắn từ 1/3 đến một nửa so quy định, góp phần giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đến làm việc. Kết quả đó góp phần quan trọng vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nếu như các năm 2010-2012 PCI của tỉnh liên tục sụt giảm, năm 2013-2014 đã trở lại tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước trong bảng xếp hạng PCI (năm 2013 xếp vị trí 26/63 tăng 17 bậc so năm 2012, năm 2014 xếp vị trí 06/63 tăng 20 bậc so năm 2013). Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) hiện ở tốp đầu (năm 2013 xếp thứ 5/63) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở thứ hạng cao (năm 2014 xếp thứ 16/63) trong cả nước.
– Công tác tham mưu trên lĩnh vực Nội chính: Tăng cường Quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhằm ổn định để phát triển kinh tế, luôn được Văn phòng UBND tỉnh chú trọng tham mưu, đề xuất chỉ đạo, giải quyết. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai tích cực, nhiều vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm,…
– Công tác Hành chính – Quản trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phục vụ việc xử lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, đã tiếp nhận trên 107.701 văn bản đến, ban hành trên 63.333 văn bản đi; Tổ chức 144 cuộc họp trực tuyến, đảm bảo hậu cần phục vụ chu đáo 2.762 cuộc họp, 1.211 đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh…
– Phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thi đua trong các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được Văn phòng UBND tỉnh triển khai tích cực đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan. Kết quả đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của cán bộ, người lao động.
Từ các phong trào thi đua trên, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Năm năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã có 94 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 221cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 108 cá nhân được tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng, 388 lượt người đạt danh hiệu lao động tiên tiến và hàng chục cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,…
Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2015, trong giai đoạn 2016-2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu năm 2020 đề nghị Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao hơn giai đoạn 2010-2015 và đạt danh hiệu vững mạnh trong cả giai đoạn tới.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Minh Hồng tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2015

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Minh Hồng tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2015

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đã biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh những thành tựu trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015 là có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó chú ý đến đối tượng là những chuyên viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Văn phòng; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhằm tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đối với khách trong nước và quốc tế khi đến thăm và làm việc với tỉnh.
Nhân dịp này, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan./.

Thu Giang - IPA Vinh Phuc