Thứ Năm, 04/02/2016 14:51:25 (GMT+7)

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 03/02/2016, Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Duy Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Chúc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng dự có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động Văn phòng UBND tỉnh

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (ảnh: Nguyễn Nam)

Đồng chí Lê Duy Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích nổi bật của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2015. (ảnh: Nguyễn Nam)

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2011-2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong năm qua, với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, KT-XH của tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 đã đề ra. Trong kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh.

Về công tác văn phòng: Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chương trình công tác của UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với HĐND và UBMTTQ tỉnh, quy chế hoạt động của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác tổ chức, hành chính. Năm 2015, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, nghiên cứu và tham mưu xử lý 27.000 văn bản của trung ương và địa phương, soạn thảo và ban hành 14.298 văn bản, trong đó có 70 văn bản quy phạm pháp luật, bộ phận “Một cửa liên thông” đã tiếp nhận 1.872 hồ sơ dự án các loại, trả kết quả đúng và trước hạn đạt 94,6%, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và chương trình công tác của UBND tỉnh về các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Về công tác công đoàn và phong trào công chức, viên chức: Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh được sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Văn phòng và Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc, đã thực hiện tốt công tác công đoàn và phong trào công chức, viên chức. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Mỗi đoàn viên công đoàn đều hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, đề xuất và phục vụ, năng động, sáng tạo, đưa ra sáng kiến trong công tác, góp phần thực hiện cải cách hành chính nhà nước, điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.       Tại hội nghị Văn phòng UBND tỉnh đã công khai tài chính năm 2015 theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2015 vẫn còn những tồn tại, hạn chế: việc kiểm tra, đôn đốc các ngành, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chưa đảm bảo thời gian quy định hoặc phải điều chỉnh nhiều lần. Việc thẩm tra độc lập các đề án còn hạn chế, chất lượng thẩm tra chưa sâu,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh, đã góp phần quan trọng trong việc giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của tỉnh năm 2015 vừa qua. Về nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Lê Duy Thành nhấn mạnh, đây là năm đầu thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện. Do đó, để góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm chất lượng, thiết thực, mang tính khả thi cao; chủ động nắm bắt tiến độ thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tránh gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân đến làm việc; chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình biện pháp cụ thể, thường xuyên rà soát nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015. (ảnh: Nguyễn Nam)

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015. (ảnh: Nguyễn Nam)

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao khen thưởngcủa Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 gồm: danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể, bằng khen cho 03 tập thể, cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể và bằng khen cho 17 cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Minh Hồng quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 07 tập thể, Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 131 cá nhân, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 25 cá nhân, Lao động tiên tiến cho cá nhân;  tặng Giấy khen cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015./.

Nguyễn Nam - IPA Vinh Phuc