Thông tin liên hệ:

Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211. 3 616 618          Fax: 0211. 3 616 018

Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn          Website: www.ipavinhphuc.vn

 


 

Form liên hệ:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp