Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Yên Lạc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 27/05/2013 14:32:05

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Yên Lạc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Sáu, 24/05/2013 16:27:26

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Bình Xuyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Sáu, 24/05/2013 16:00:19

Quyết định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Bình Xuyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thị xã Phúc Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Sáu, 24/05/2013 15:19:45

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Phúc Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Sáu, 24/05/2013 14:45:57

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Thứ Bảy, 04/05/2013 8:26:59

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.