Chợ Thị trấn Tam Đảo

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích 0,3-0,5ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 20 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: PPP

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương