Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thái Hòa – Bắc Bình

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Thái Hòa & xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch , tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến:

– Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 9ha.
– Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, dệt may, da giầy, đa ngành.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 80 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2018 – 2020.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương.