Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô

Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô

Hình ảnh khu vực chụp từ vệ tinh

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, xã Đồng Quế huyện Sông Lô.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Tổng diện tích 800 ha. Riêng hồ Vân Trục có diện tích 172 ha, sâu trung bình 7m. Hồ Bò Lạc 40 ha. Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức không tính vào quy mô này và đã được Giáo hội Phật giáo đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 150 triệu USD.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: Do nhà đầu tư tính toán.

Đơn vị đầu mối: Sở Xây dựng.