Khu chợ Vòng và vùng phụ cận chợ xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Tuân Chính – huyện Vĩnh Tường – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Cải tạo và xây dựng mới không gian kiến trúc, cảnh quan khu trung tâm thương mại và đô thị mới xung quan chợ trên địa bàn xã Tuân Chính với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho một phần dân cư xã Tuân Chính và huyện Vĩnh Tường; diện tích 11,127ha

Tổng mức đầu tư dự kiến: 132,17 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: PPP

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Vĩnh Tường.