Quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 Khu đất phát triển dịch vụ, thương mại tại nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành với QL2-BOT thuộc phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 Khu đất phát triển dịch vụ, thương mại tại nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành với QL2-BOT thuộc phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm: