Thứ Hai, 19/09/2016 14:43:55 (GMT+7)

Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh (thủ tục hành chính, điện, nước, viễn thông, bưu chính, thuế, đất đai, lao động, hải quan, bảo hiểm xã hội, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, dịch vụ .v.v.) để đảm bảo cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi, ổn định, phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình thức

Đối thoại trực tiếp tại hội trường, cụ thể: Doanh nghiệp nêu ý kiến/phản ánh những khó khăn, vướng mắc hoặc đưa ra những câu hỏi (thắc mắc), kiến nghị…  Chủ tịch UBND tỉnh trả lời trực tiếp (hoặc ủy quyền cho Giám đốc các sở, ngành trả lợi trực tiếp tại Hội nghị). Việc trao đổi giữa doanh nghiệp với các cơ quan của tỉnh được thực hiện đan xen sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Cuối hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh tóm tắt kết luận hội nghị, chỉ đạo các cơ quan của tỉnh tiếp tục giải quyết và trả lời doanh nghiệp, công khai trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử của tỉnh và của cơ quan, báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thì Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp để kiến nghị đến cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời doanh nghiệp bằng văn bản sau hội nghị.

Thời gian

a) Đối thoại với các doanh nghiệp DDI và một số doanh nghiệp dân doanh: 01 buổi. Dự kiến trong khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10/2016.

b) Đối thoại với các doanh nghiệp FDI và liên doanh: 01 buổi. Dự kiến trong tháng 11/2016.

Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần tham dự:

a) Thành phần doanh nghiệp

+ Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp DDI và các doanh nghiệp dân doanh(Khoảng 400 đến 500 doanh nghiệp): Lãnh đạo các doanh nghiệp/nhà đầu tư dự án DDI, một số doanh nghiệp dân doanh đang gặp những khó khăn, vướng mắc cần Tỉnh tháo gỡ.

+ Đối thoại với các doanh nghiệp FDI và liên doanh (Khoảng 120 đến 150 doanh nghiệp): Lãnh đạo các doanh nghiệp/nhà đầu tư dự án FDI và 01 cán bộ có chuyên môn sâu và thông thạo ngoại ngữ để trợ lý và hỗ trợ phiên dịch.

Cả 2 hội nghị mời Lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh, các công ty kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công ty chuyên kinh doanh, cung cấp dịch vụ phục vụ công nghiệp (điện, nước, viễn thông, bưu chính, đại lý hải quan, tư vấn thuế,…).

b) Thành phần cơ quan Trung ương (đại biểu mời): Đại diện các Bộ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương (CIEM).

c) Thành phần của tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh + 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Chánh Văn phòng HĐND; Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; các cán bộ chuyên môn hỗ trợ hội nghị.

d) Phóng viên báo chí dự để đưa tin: Các cơ quan thông tin – truyền thông, báo chí trung ương và địa phương.

Nội dung chi tiết tải vềtại đây.