Thứ Ba, 28/02/2017 11:49:47 (GMT+7)

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2017

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2017

Lắp ráp ôtô tại nhà máy ôtô Toyota Phúc Yên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp: Trong tháng Hai, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch xong vụ đông, tiến hành làm đất, gieo mạ và trồng cây vụ xuân. Tính đến hết ngày 15/02/2017, toàn tỉnh đã gieo trồng được 28.649 ha cây vụ xuân các loại, bằng 141,91% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lúa đã cấy được 24.252 ha, bằng 161,14%; ngô 1.615 ha, bằng 82,95%; khoai lang 87 ha, bằng 57,21%; đậu tương 79 ha, bằng 77,19%; lạc 1.019 ha, bằng 68,26%; rau các loại 1.145 ha, bằng 114,85% so với cùng thời điểm năm 2016.

Sản xuất lâm nghiệp: Trong tháng, một số đơn vị cùng các địa phương vẫn đang tiếp tục công tác cuốc hố, bón lót phân, chuẩn bị hiện trường trồng rừng, dự kiến diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng đạt 26 ha, tăng 4,0% so với cùng kỳ, chủ yếu của Công ty lâm nghiệp Lập Thạch.

Sản xuất thuỷ sản: Dự kiến đến hết tháng Hai, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.720 ha, giảm 1,63%, sản lượng thủy sản đạt 3.175 tấn, giảm 0,86% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính sản xuất giống thủy sản đến hết tháng Hai đạt 190 triệu con.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Hai giảm 13,07% so với tháng trước và tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong tháng Hai, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 14.481 tấn thức ăn gia súc, giảm 19,46% so với tháng trước; 4.364 ngàn quần áo mặc thường, giảm 16,33%; 5.440 ngàn m2 gạch ốp lát, giảm 15,2%; 71.242  ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, giảm 21,09%; 4.332 xe ô tô các loại, giảm 12,09%; 136.608 xe máy các loại, giảm 11,39%; điện thương phẩm 168 triệu kwh, giảm 3,99%; nước máy thương phẩm 1.177 ngàn m­3­,giảm 3,29% so với tháng trước …

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng Hai tăng 0,10% so với tháng trước và tăng 5,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng , ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng hơn so cùng kỳ là ngành chế biến chế tạo tăng 5,72%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,55%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 5,22%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 2,08%. Theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước giảm 1,71%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,45%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,97% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư, xây dựng

Ước tính tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 369,58 tỷ đồng giảm 21,79% so với tháng trước. Trong đó, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 245,62 tỷ đồng, giảm 33,24%; vốn ngân sách cấp huyện là 98,87 tỷ đồng, tăng 19,62%; vốn ngân sách cấp xã là 25,08 tỷ đồng, tăng 14,08% so với tháng trước.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 02/2017, tỉnh đã thu hút thêm 36,23 triệu USD vốn FDI. Trong đó, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 15,23 triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại của Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm 21 triệu USD. Thu hồi GCNĐT, chấm dứt hoạt động cho 03 dự án với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 3,07 triệu USD.

Tính từ 01/01/2017 đến 27/02/2017, tổng số vốn đầu tư FDI tăng thêm là 46,6 triệu USD. Trong đó, quyết định chủ trương đầu tư, cấp mới GCN ĐKĐT cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư 15,6 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 04 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 31 triệu USD; Tổng số vốn đầu tư FDI giảm là 33,07 triệu USD do chấm dứt hoạt động 05 dự án.

Lũy kế đến nay, có 234 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.603,5 triệu USD.

Đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), tháng 02/2017 tỉnh đã thu hút thêm 146,1 tỷ đồng vốn DDI. Trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp GCN ĐKĐT cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 146,1 tỷ đồng.

Tính từ 01/01/2017 đến 27/02/2017, tổng số vốn đầu tư DDI tăng thêm là 765,9 tỷ đồng cấp cho 07dự án mới; Tổng số vốn đầu tư DDI giảm là 4.104 tỷ đồng do chấm dứt hoạt động của 01 dự án.

Lũy kế đến nay, có 663 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 67.599,96 tỷ đồng.

Thương mại dịch vụ và vận tải

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Do tháng Hai chỉ có 28 ngày và có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nên tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt thấp hơn tháng trước, dự kiến đạt 3.056 tỷ đồng, giảm 6,20% so tháng trước. Trong đó, kinh tế  nhà nước giảm 4,54%; kinh tế ngoài nhà nước giảm 6,44%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,98% so vơi tháng trước.

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.314 tỷ đồng, tăng 9,15% so cùng kỳ năm 2016. Phân theo nhóm ngành kinh tế, ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện 5.521 tỷ đồng, chiếm 87,44% tổng mức và tăng 9,27%; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 504 tỷ, chiếm 7,98% và tăng 8,87%; các ngành dịch vụ khác thực hiện 289 tỷ, chiếm 4,58% và tăng 7,34% so cùng kỳ.

Vận tải hành khách và hàng hoá: Dự kiến hai tháng đầu năm, khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 4.474 nghìn tấn, bằng 341.915 nghìn tấn.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,41% về tấn và tăng 3,81% về tấn km; khối lượng hành khách vận chuyển đạt 4.811 ngàn ngư­ời, bằng 285.014 ngàn ngư­ời km, tăng 3,43% về người và tăng 2,93% về người km so cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu ngành vận tải hai tháng đầu năm dự kiến đạt 581.163 triệu đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hàng hoá đạt 438.196 triệu đồng, tăng 7,04%; vận tải hành khách đạt 142.967 triệu đồng, tăng 7,36%; doanh thu vận tải đường bộ đạt 488.192 triệu đồng tăng 5,56%; vận tải đường sông đạt 92.971 triệu đồng, tăng 24,40% so cùng kỳ.

Một số vấn đề xã hội

Ngoài quà của Chủ tịch Nước, quà của các doanh nghiệp, các cấp ngân sách của tỉnh đã trích hàng chục tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng. Kết quả cụ thể: Tặng 25.424 xuất quà của Chủ tịch Nước với tổng số tiền là 5.196 triệu đồng; 40.908 suất quà của tỉnh cho các đối tượng chính sách, người có công, cơ quan, đơn vị và cứu trợ xã hội với tổng số tiền là 17.369 triệu đồng; 21.166 xuất quà của UBND các huyện, thành phố, thị xã, tương đương 6.489 triệu đồng; trên 5.000 xuất quà của UBND các xã, phường, thị trấn tương đương trên 1.200 triệu đồng; Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh  khó khăn trên địa bàn tỉnh tổng số 2.543 xuất quà tương đương 1.887 triệu đồng…

Qua tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng công an giao thông đã phát hiện, lập biên bản 203 trường hợp vi phạm, tạm giữ 40 phương tiện, 163 bộ giấy tờ xe, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 142 trường hợp với số tiền trên 97 triệu đồng./.

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 02 năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh và Báo cáo nhanh kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 02 năm 2017 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư)

Vân Anh – IPA Vinh Phuc (Tổng hợp)