Thứ Sáu, 28/07/2017 9:36:21 (GMT+7)

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc

Tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng Bảy ổn định và phát triển, kết quả lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Cụ thể như sau:

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a) Nông nghiệp

– Trồng trọt: Đến nay, hầu hết các loại cây trồng vụ mùa đã được bà con nông dân gieo trồng xong, một số loại cây có khung thời vụ muộn tiếp tục gieo trồng. Tính đến 15/7/2017, diện tích gieo trồng một số cây chính như sau: Lúa 26.487 ha, bằng 97,48% so với cùng kỳ năm trước; ngô 1.775 ha, tăng 4,79%; khoai lang 258 ha, bằng 93,75%; đậu tương 144 ha, bằng 65,77%; lạc 401 ha, bằng 70,68%; rau các loại 766 ha, bằng 95,73%…

– Chăn nuôi: Tình hình sản xuất chăn nuôi trong tháng Bảy được duy trì ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tích cực triển khai, kiểm soát tốt nên không xảy ra các dịch bệnh lớn. Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm giữ tương đối ổn định và phát triển. Riêng chăn nuôi lợn, sau một thời gian dài giá lợn hơi xuống quá thấp gây thua thiệt lớn cho người chăn nuôi, trong những ngày gần đây giá lợn hơi đang tăng mạnh nhưng việc tái đàn của một số hộ nông dân cũng còn gặp không ít khó khăn nhất là vốn để đầu tư.

b) Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung tính đến tháng Bảy dự kiến đạt 550,4 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Các đơn vị sản xuất lâm nghiệp như: Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm; Trung tâm sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ đã trồng được 10 ha rừng đặc dụng, trong đó có 3,5 ha diện tích rừng trồng thay thế; cùng với đó, đơn vị còn tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng rừng thêm 15 ha, góp phần bảo vệ môi trường và tăng độ che phủ rừng.

c) Thuỷ sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định. Dự kiến đến hết tháng Bảy, diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đạt 5.351 ha, tăng 0,12% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản bảy tháng đầu năm đạt 11.281 tấn, tăng 0,40%, trong đó sản lượng nuôi trồng là 10.091 tấn, sản lượng khai thác là 1.190 tấn. Sản xuất giống thuỷ sản ổn định, đáp ứng được nhu cầu về các loại con giống cho bà con nuôi trồng trong và ngoài tỉnh.

2. Sản xuất công nghiệp

a) Chỉ số sản xuất

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Bảy tăng 2,44% so với tháng trước và tăng 9,36% so với cùng kỳ. Tính chung bảy tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 4,66%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,24%, sản xuất và phân phối điện nước tăng 13,95%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải giảm 5,66% so với cùng kỳ năm 2016.

b) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong tháng hầu hết đều tăng so với tháng trước. Tính chung bảy tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 98.471 tấn thức ăn gia súc, giảm 5,37% so với cùng kỳ; 33.812 ngàn quần áo mặc thường, tăng 0,46%; 44.820 ngàn m2 gạch ốp lát, giảm 1,29%; 619.457 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 5,48%; 31.016 xe ô tô các loại, giảm 5,71%; 1.086.124 xe máy các loại, tăng 2,74%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 20.499 tỷ đồng, tăng 49,60% so với bảy tháng đầu năm 2016…

c) Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Bảy tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 13,36% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng Bảy, chỉ số sử dụng lao động tăng 9,43%.

d) Chỉ số tiêu thụ, tồn kho

Nhìn chung sáu tháng đầu năm, sản phẩm công nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh tiêu thụ khá tốt, thể hiện ở chỉ số tiêu thụ tăng, chỉ số tồn kho giảm so với cùng kỳ. Cụ thể như sau:

– Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sáu tháng đầu năm tăng 0,12% so với cùng kỳ năm trước.

– Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/7/2017 giảm 7,57% so với cùng thời điểm năm trước.

3. Đầu tư, xây dựng

Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng Bảy đạt 458,61 tỷ đồng giảm 2,31% so với tháng trước và giảm 7,96% so với cùng tháng năm trước. Tính chung bảy tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.032 tỷ đồng, tăng 18,83% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 7

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tháng 7/2017, tỉnh đã thu hút thêm gần 63,73 triệu USD vốn FDI. Lũy kế đến nay có 245 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.759,8 triệu USD.

Đầu tư trực tiếp trong nước (DDI): Tháng 7/2017 tỉnh đã thu hút 72,2 tỷ đồng vốn đầu tư DDI. Lũy kế đến nay có 666 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 66.621,96 tỷ đồng

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy dự kiến đạt 3.601 tỷ đồng, tăng 6,25% so với tháng trước và tăng 21,04% so với cùng kỳ. Tính chung bảy tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 22.792 tỷ đồng, tăng 10,60% so với cùng kỳ năm 2016.

b) Vận tải hành khách và hàng hoá

Tổng doanh thu vận tải tháng Bảy ước đạt 298 tỷ đồng, tăng 1,88% so tháng trước và tăng 19,39% so cùng kỳ. Tính chung bảy tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 2.071 tỷ đồng, tăng 10,41% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 524 tỷ đồng, tăng 14,17%; vận tải hàng hoá đạt 1.517 tỷ đồng tăng 8,22% so cùng kỳ…

c) Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Bảy tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 2,95% so vớí cùng tháng năm trước và tăng 2,71% so với tháng 12 năm trước. Bình quân bảy tháng đầu năm CPI tăng 3,54% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính làm CPI tháng này tăng so tháng trước là do giá một số nhóm hàng thiết yếu tăng như: Thực phẩm tăng 2,21%, giáo dục tăng 0,05%, hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,39%;… Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định và biến động nhẹ.

Giá vàng trên địa bàn trong tháng giảm 0,33% so với tháng trước, giá bán bình quân trên thị trường tự do là 3.356 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do biến động tăng 0,07% so với tháng trước, giá bán bình quân phổ biến ở mức 21.825 đồng/USD.  Một số nhóm hàng còn lại giá tương đối ổn định.

5. Một số vấn đề xã hội

– Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu ở huyện, thành, thị; tuyên truyền để các địa phương tiến hành chăm sóc, tu bổ, làm sạch đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm các liệt sĩ tại địa phương mình; phối hợp cùng với UBND thành phố Vĩnh Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên để tổ chức Chương trình Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ tỉnh.

– Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 22 đến 24/6/2017 với 28 điểm thi, 482 phòng thi. Trong tổng số 11.361 thí sinh đăng ký dự thi, có 10.643 em là học sinh lớp 12 và 718  thí sinh tự do. Theo kết quả được Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 công bố, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT trong toàn tỉnh đạt 98,8%. Toàn tỉnh có 139 bài thi được điểm 10, xếp thứ 5 cả nước (năm 2016 xếp thứ 8); 9 thí sinh đạt 10 điểm ở 2 môn thi; 3.210 bài đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm bình quân các môn thi của học sinh Vĩnh Phúc đạt 5,72 điểm, cao hơn kết quả thi năm 2016 và xếp thứ 6 toàn quốc.

– Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đã xảy ra ở rất nhiều địa phương. Để ngăn chặn, phòng ngừa sự bùng phát, lây lan của dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là thời điểm hiện tại, khi đã bắt đầu mùa mưa, tỉnh đang thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống sốt xuất huyết từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, đôn đốc các đơn vị tuyến huyện thực hiện giám sát dịch tễ học, phát hiện các ca mắc sốt xuất huyết để chủ động kịp thời khống chế, dập dịch; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; thực hiện các biện pháp diệt bọ gậy tại thôn, xóm, nơi có nguy cơ lây truyền dịch bệnh thông qua các chiến dịch vệ sinh môi trường, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh sốt xuất huyêt lớn trên địa bàn.

– Trong kỳ, đoàn thanh tra liên ngành đã kiểm tra được 524 lượt cơ sở, trong đó có 428 cơ sở đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, 96 cơ sở không đạt tiêu chuẩn do vi phạm các nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm, số tiền phạt các cơ sở vi phạm là 70 triệu đồng.

– Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy do sự cố điện, không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản là 930 triệu đồng. Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh, tính đến 15/6/2017, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông trong đó cả 18 vụ tai nạn đều là đường bộ, làm chết 18 người và bị thương 25 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tai nạn tăng 01 vụ nhưng lại giảm số người chết và số người bị thương./.

Thùy Dương – IPA Vinh Phuc (Tổng hợp)