Thứ Tư, 30/11/2016 14:28:55 (GMT+7)

Tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2016

Tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2016

Nguồn: Internet

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất Nông nghiệp: Tính đến ngày 15/11/2016, toàn tỉnh đã trồng được 10.365 ha ngô đông, giảm 7,39% so với cùng kỳ năm trước; 1.645 ha khoai lang, giảm 8,36%; 1.504 ha đỗ tương, bằng 76,66%; 144 ha lạc, bằng 55,60%; 4.097 ha rau các loại, tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2015…

Sản xuất Lâm nghiệp: Tính đến thời điểm này, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh ước đạt 590,8 ha, giảm 8,12% (-52,2 ha) so với cùng kỳ, trong đó: rừng sản xuất 558 ha, rừng phòng hộ 3,8 ha, rừng đặc dụng 29 ha; cùng với đó, các địa phương đang tiến hành chăm sóc diện tích rừng cho 462,1 ha, đạt 100% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 21,14 ha.

Nuôi trồng Thuỷ sản: Dự kiến đến tháng Mười một, diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh đạt 6.866 ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.862 tấn, tăng 4,9%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 16.292 tấn, giảm 2,0% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Mười một tăng 1,82% so với tháng trước và tăng 17,34% so với cùng kỳ. Tính chung mười một tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,94% so với mười một tháng năm trước.

Dự kiến tháng Mười một, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 6.306 xe ô tô các loại, tăng 0,67%; 189.713 xe máy các loại, tăng 0,54%; 18.012 tấn thức ăn gia súc, tăng 2,54%; 5.135 ngàn quần áo, tăng 3,76%; 6.992 ngàn mét vuông gạch ốp lát, tăng 5,64%; 89.987 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 5,10%; 205 triệu kwh điện thương phẩm, giảm 1,94%; 1.277 ngàn m­3 nước máy thương phẩm, giảm 0,82%; …

Tính chung mười một tháng, các đơn vị sản xuất được 56.151 xe ô tô các loại, tăng 17,71%; 1.759.526 xe máy các loại giảm 4,31%; 172.701 tấn thức ăn gia súc, giảm 1,56%; 53.772 ngàn quần áo, tăng 15,54%; 72.167 ngàn mét vuông gạch ốp lát, tăng 0,17%; 938.589 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 5,90%; 1.988 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 13,46%; 13.390 ngàn m­3 nước máy thương phẩm, tăng 6,18%; …

Đầu tư, xây dựng

Nhờ nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên thu hút đầu tư trực tiếp vào tỉnh tiếp tục tăng:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tháng 11/2016, tỉnh đã thu hút thêm 35,9 triệu USD vốn FDI. Cụ thể, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án mới là Dự án Nhà máy Young Poong Vina của Công ty TNHH Young Poong Electronics (Hàn Quốc) tại KCN Bình Xuyên II, với tổng vốn đăng ký đầu tư 20.000.000 USD; Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 03 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 14.900.000 USD; Điều chỉnh giảm vốn đầu tư 01 dự án với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 1.000.000 USD;

Tính từ 01/01/2016 đến 24/11/2016, tổng số vốn đầu tư FDI tăng thêm là 297,91 triệu USD. Trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới GCN ĐKĐT cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư 241,72 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 19 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 51,2 triệu USD. Tổng số vốn đầu tư FDI giảm là 22,67 triệu USD. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn đầu tư 03 dự án với tổng số vốn giảm là 9 triệu USD, chấm dứt hoạt động, rút GCNĐT, chuyển đổi 07 dự án, tổng vốn đầu tư 13,67 triệu USD.

Lũy kế đến nay, có 228 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.524,57 triệu USD.

Đầu tư trực tiếp trong nước (DDI): Tháng 11/2016, tỉnh đã thu hút thêm 560,42 tỷ đồng vốn DDI. Cụ thể, cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án, tổng vốn đầu tư 560,42 tỷ đồng. `

Tính từ 01/01/2016 đến 24/11/2016, tổng số vốn đầu tư DDI tăng thêm là 7.754,47 tỷ đồng, gồm 48 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp GCN ĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.341,74 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 10 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 412,72 tỷ đồng; Tổng số vốn đầu tư DDI giảm là 3.316,5 tỷ đồng do thu hồi GCNĐT, chấm dứt hoạt động của 04 dự án.

Lũy kế đến nay, có 646 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 50.325,72 tỷ đồng.

Dự kiến tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Mười một đạt 583,1 tỷ đồng, tăng 2,97% so với tháng trước. Trong đó, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 447,9 tỷ đồng, tăng 3,73%; vốn ngân sách cấp huyện là 111,5 tỷ đồng, tăng 4,04%; vốn ngân sách cấp xã là 23,7 tỷ đồng, giảm 13,32% so với tháng trước. Nguồn vốn đầu tư trong tháng tiếp tục được giải ngân để đẩy nhanh tiến độ các công trình, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 4.766 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ năm 2015.

 Thương mại, giá cả và dịch vụ

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Dự kiến, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười một đạt 2.989 tỷ đồng, tăng 1,22% so tháng trước và tăng 9,85% so với cùng kỳ.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá: Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng Mười một đạt 170,4 triệu USD, tăng 5,17% so tháng trước và tăng 9,63% so với cùng kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.608,1 triệu USD, tăng 12,08% so cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng Mười một dự kiến đạt 238,3 triệu USD, tăng 3,15%  so với tháng trước và tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trư­ớc. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 2.323,7 triệu USD, tăng 9,91% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách và hàng hoá

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Mười một dự kiến đạt 2.321 ngàn tấn, luân chuyển đạt 156.302 ngàn tấn.km, tăng 4,51% về tấn và tăng 5,01% về tấn.km so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, vận chuyển đạt 24.960 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.685.778 ngàn tấn.km, tăng 5,74% về tấn và tăng 5,74% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Mười một dự kiến đạt 1.884 ngàn hành khách, luân chuyển đạt 145.412 ngàn hành khách.km, tăng 4,72% về hành khách và tăng 4,02% về hành khách.km so cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, vận chuyển đạt 21.240 ngàn hành khách, luân chuyển đạt 1.619.319 ngàn hành khách.km, tăng 4,02% về hành khách và tăng 4,00% về hành khách.km so với cùng kỳ năm  2015.

Tổng doanh thu dịch vụ vận tải tháng Mười một dự kiến đạt 281,2 tỷ đồng, tăng 4,16% so tháng trước và tăng 9,04% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 60,5 tỷ đồng tăng 11,83%; vận tải hàng hoá đạt 215,7 tỷ đồng, tăng 7,62% so cùng kỳ. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải mười một tháng đạt 3.008,7 tỷ đồng, tăng 7,98% so cùng kỳ.

Một số vấn đề xã hội

Về giáo dục, đào tạo

Chào mừng ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành Giáo dục, các trường học, các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa với nhiều hoạt động như thể thao, văn hoá góp phần tôn vinh lực lượng làm công tác giáo dục của tỉnh.

Về  y tế

Hiện nay, tình hình dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết còn diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị tăng cường triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Văn hóa thể thao

Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô định Quốc gia 2016 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng đã thu hút 25 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Trong đó, giải Rowing có 111 VĐV/13 đoàn tranh tài tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m cho nam và nữ. Giải Canoeing có 181 VĐV/23 đoàn tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với 3 cự ly 200m, 500m và 1.000m cho nam và nữ. Kết thúc giải, đoàn Vĩnh Phúc xếp thứ nhất toàn đoàn với 8 HCV, 1 HCB.

Tình hình an toàn giao thông, cháy nổ và bảo vệ môi trường

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng Mười trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông làm 05 người chết, 02 người bị thương (tăng 01 vụ, tăng 01 người chết và tăng 01 người bị thương so với tháng trước). Cộng dồn mười tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết, 57 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2015: số vụ giảm 02, số người chết tăng 05 người, số người bị thương tăng 39 người).

Từ đầu tháng Mười một đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 02 vụ cháy, giá trị thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ cháy nổ, giá trị thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng. Trong kỳ, các cơ quan chức năng đã phát và xử lý  01 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền phạt 84,8 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 20 vụ vi phạm với số tiền phạt trên 1.008 triệu đồng./.

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 11 năm 2016 của Cục Thống kê tỉnh và Báo cáo nhanh kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 11 năm 2016 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư)

Vân Anh – IPA Vinh Phuc (Tổng hợp)