Thứ Hai, 06/03/2017 10:30:39 (GMT+7)

[Infographic] Vốn FDI trong 2 tháng đạt 3,4 tỷ USD

Trong 2 tháng đầu năm 2017, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn vốn này đổ vào 47/63 tỉnh, thành phố.

[Infographic] Vốn FDI trong 2 tháng đạt 3,4 tỷ USD