Thứ Hai, 06/08/2018 15:51:31 (GMT+7)

Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Sáng ngày 03/08/2018, tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh, Tổ thành viên Japan Desk Vinh Phuc chính thức họp lần thứ nhất bàn các nội dung trước khi đi vào hoạt động. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công, Trưởng bộ phận Japan Desk và các thành viên trong Bộ phận Japan Desk Vinh Phuc và các thành phần liên quan.

Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công, Trưởng bộ phận Japan Desk Vinh Phuc phát biểu quán triệt nhiệm vụ các thành viên Japan Desk Vinh Phuc; Ảnh: Huyền Trang

Căn cứ Biên bản ghi nhớ ký giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc vào ngày 26/3/2018; Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 03/08/2018, Trung tâm Hành chính Công tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các thành viên tham gia Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc (Japan Desk Vinh Phuc) về các nội dung: phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Japan Desk Vinh Phuc, thảo luận cách thức triển khai và phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư để giải quyết sớm nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản khi tìm hiểu và đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công, Trưởng bộ phận Japan Desk Vinh Phuc đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Trung tâm hành chính công tỉnh, đại diện Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh), và 07 thành viên của Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc cùng tham dự.

Theo sự phân công của Trưởng bộ phận Japan Desk Vinh Phuc, Ông Trần Hoài Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính Công tỉnh, Phó trưởng Bộ phận Japan Desk Vinh Phuc đã thông qua Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc và dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên Japan Desk Vinh Phuc tại buổi làm việc.

Tiếp đó, Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công, Trưởng bộ phận Japan Desk Vinh Phuc khẳng định việc thành lập Bộ phận Japan Desk tại Vĩnh Phúc là xu thế tất yếu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản, bởi đây chính là biện pháp xúc tiến đầu tư tại chỗ hiệu quả và thiết thực nhất. Theo đó, Bộ phận Japan Desk tại Vĩnh Phúc sẽ là đầu mối cung cấp thông tin chính thức cho các doanh nghiệp Nhật Bản; giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ các thủ tục đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp Nhật Bản khi tìm hiểu và thực hiện đầu tư vào tỉnh, đồng thời thiết lập hệ thống thông tin đối ngoại giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan hành chính tỉnh; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản trước và sau khi dự án đi vào hoạt động….Bộ phận Japan Desk tại Vĩnh Phúc sẽ được sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia Nhật Bản là thành viên của Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc. (Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản)

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho Nhà đầu tư Nhật Bản; Ảnh: Huyền Trang

Dưới dự chủ trì của Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công, Trưởng bộ phận Japan Desk Vinh Phuc, các thành viên tham gia Bộ phận Japan Desk Vinh Phuc và Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã cho ý kiến góp ý đối với dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, các chính sách ưu đãi về dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trơ, ưu đãi về thuế, lao động… cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian sớm nhất, cũng như góp ý trong việc phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, giữa các thành viên để Bộ phận Japan Desk tại Vĩnh Phúc hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường thu hút các dự án đầu tư của Nhật Bản vào tỉnh trong thời gian tới.

Trong định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng, cần tập trung thu hút đầu tư các doanh nghiệp của Nhật Bản vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử, công nghệ cao, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ….Việc ra đời của Bộ phận Japan Desk tại Vĩnh Phúc khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh đối với nhà đầu tư Nhật Bản khi đến tìm hiểu và thực hiện đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc./.

Huyền Trang - PAA