Thứ Sáu, 05/07/2013 7:57:41 (GMT+7)

Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án tại Khu công nghiệp Tam Dương II

Ngày 04/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án tại Khu công nghiệp Tam Dương II. Ông Phùng Quang Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Xúc tiến và HTĐT tỉnh chủ trì buổi lễ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Tam Dương và Tam Đảo đã tới dự.

Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án tại Khu công nghiệp Tam Dương II

Sau khi nghiên cứu, khảo sát Khu công nghiệp Tam Dương II, Công ty TNHH VITTO-VP xin Cấp phép đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ốp lát công xất 36 triệu sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 3.332 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 60 ha, dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 850 lao động, nộp ngân sách bình quân hàng năm trên 300 tỷ đồng. Công ty TNHH Công nghiệp Hưng Phúc xin cấp phép đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh công xuất 1 triệu sản phẩm /năm, tổng vốn đầu tư 616 tỷ đồng, dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho 290 lao động, nộp ngân sách bình quân hàng năm trên 190 tỷ đồng.

Trao giấy chứng nhận đầu tư và phát biểu tại buổi lễ, Ông Phùng Quang Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng hai Công ty là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khảo sát, lựa chọn và quyết định đầu tư  tại Vĩnh Phúc với số vốn đăng ký lớn nhất từ trước đến nay, chúc hai Công ty đạt được hiệu quả cao trong SXKD, dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển của tỉnh và nhất là khu vực phía Bắc của tỉnh là nơi kinh tế chưa phát triển, đời sống nhân dân còn nghèo; đồng thời mong muốn hai Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân trong vùng dự án.

Sau buổi lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban chỉ đạo để giải quyết các công việc liên quan đến việc thực hiện của hai dự án trên tại khu công nghiệp Tam Dương II; Ban chỉ đạo được thành lậptheo Quyết định số 1708/QĐ-CT, ngày 04/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm có 11 thành viên, tại cuộc họp sau khi nghe các Sở ngành liên quan và UBND các huyện Tam Dương, Tam Đảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án khu công nghiệp Tam Dương II, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính; đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2013 bàn giao cho Nhà đầu tư khởi công thực hiện dự án ./.

Nguyễn Duy Tiến (IPA Vinh Phuc)