Thứ Sáu, 13/09/2013 10:24:14 (GMT+7)

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tam Dương II

Sáng ngày 26/8/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hòa Bình, chủ trì hội nghị họp Ban Chỉ đạo KCN Tam Dương II (được thành lập theo Quyết định số 1708/QĐ-CT, ngày 04/7/2013). Tham dự hội nghị có thành viên BCĐ bao gồm Lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý các KCN, Ban GPMB và PTQĐ, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo; Các cơ quan, đơn vị có liên quan mời tham dự gồm: Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần cấp nước số 1, Công ty TNHH VITTO-VP.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tam Dương II

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hòa Bình, chủ trì hội nghị họp Ban Chỉ đạo KCN Tam Dương II

Sau khi nghe các Sở ngành, địa phương liên quan báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao, các vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất các nội dung cần thực hiện tiếp theo liên quan đến KCN Tam Dương II; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hòa Bình đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ:

 (1) Ban GPMB và PTQĐ khẩn trương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan  thống nhất đơn giá bồi thường các công trình còn lại của dân như: Chuồng, trại chăn nuôi, giếng khoan công nghiệp, hỗ trợ di chuyển gia súc, gia cầm của các hộ dân …; quá trình thực hiện phải đầy đủ các thủ tục theo quy định; Đảm bảo việc giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án trước ngày 10/9 (16,8ha); đối với diện tích mặt bằng còn lại thực hiện theo phương án cuốn chiếu, trước ngày 5/10 giao tiếp 17 ha và đến 31/10/2013 bàn giao đủ 45 ha cho Công ty TNHH VITTO-VP.

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong thời hạn 02 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ) phải chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương thẩm định, phương án Bồi thường GPMB trình UBND tỉnh phê duyệt.

(3) Sở Xây dựng: Kiểm tra, xây dựng định mức, đơn giá bồi thường đối với giếng khoan công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh (gửi Ban GPMB và PTQĐ tổng hợp); Lập hồ sơ điều chỉnh mở rộng KCN Tam Dương II từ 90 ha lên 150 ha, đồng thời điều chỉnh các nội dung liên quan đến KCN Tam Dương khu vực 2 và 3 theo quy định; thời gian xong trước ngày 29/8/2013.

(4) Ban quản lý các KCN: Là đầu mối tổng hợp các nội dung đã triển khai tại KCN Tam Dương II (khu vực 1, 2, 3 và các dự án thành phần trong KCN); chủ động phối hợp, nghiên cứu, đề xuất thủ tục bàn giao, chuyển đổi Chủ đầu tư KCN từ Ban quản lý các KCN sang Chủ đầu tư khác đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật.

(5) Sở Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với Ban GPMB và PTQĐ khẩn trương kiểm tra, tổng hợp định mức, đơn giá áp dụng bồi thường, hỗ trợ chung đối với công trình chuồng trại chăn nuôi và di chuyển gia súc gia cầm của các hộ dân; đề xuất áp dụng chung cho các trường hợp tiếp theo trong KCN Tam Dương và các trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh, thời gian trước ngày 28/8/2013.

(6) Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính: Đề xuất kế hoạch cấp, ứng kinh phí kịp thời cho các Sở, ngành, địa phương liên quan khi thực hiện các nội dung đầu tư xây dựng KCN Tam Dương II và dự án thành phần trong KCN.

(7) UBND huyện Tam Dương và UBND huyện Tam Đảo: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND các xã vùng dự án tập trung cao độ, quyết liệt  trong công tác vận động, tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách, kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư, thu hồi,  giao đất trong việc đầu tư xây dựng KCN Tam Dương II bảo đảm đúng tiến độ.

(8) Công ty điện lực Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần cấp nước số 1: Xây dựng ngay phương án cung cấp điện, nước kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn làm thủ tục cấp điện, nước phục vụ cho các Doanh nghiệp trong KCN triển khai dự án.

(9) Công ty TNHH VITTO-VP: Chủ động phối hợp với các Sở ngành và cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, bảo đảm khởi công xây dựng nhà máy thời gian sớm nhất; chủ động liên hệ phối hợp cơ quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện, và giải quyết các vướng mắc theo quy định./.

Vũ Thị Thúy Oanh (IPA Vinh Phuc)