Thứ Hai, 24/07/2017 13:47:34 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Kết quả thu hút đầu tư tháng 7/2017

Vĩnh Phúc: Kết quả thu hút đầu tư tháng 7/2017

Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc)

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

Tháng 7/2017, tỉnh đã thu hút thêm 63,73 triệu USD, trong đó đăng ký mới 01 dự án có số vốn 01 triệu USD, mở rộng 8 dự án với số vốn 62,73 triệu USD. Không có hoạt động giảm vốn, chấm dứt hoạt động dự án.

Tính từ 01/01/2017 đến nay, tổng số vốn đầu tư FDI tăng thêm là 203,53 triệu USD. Trong đó, cấp mới cho 21 dự án với tổng vốn đầu tư 48,24 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 25 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 155,29 triệu USD. Hầu hết các dự án trong các khu công nghiệp.

Từ kết quả trên cho thấy, 7 tháng đầu năm thu hút đầu tư nước ngoài đạt tương đương với cùng kỳ năm 2016 (207,36 triệu USD). So với kế hoạch HĐND tỉnh giao năm 2017 đạt 81,2% (giao 250 triệu USD). Đáng chú ý là các dự án mở rộng tăng vốn chiếm tỷ trọng cao, điều đó cho thấy rằng môi trường đầu tư của tỉnh ổn định, nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng mở rộng sản xuất khi có nhu cầu.

Lũy kế đến nay tỉnh Vĩnh Phúc có 245 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.759,8 triệu USD

Về thu hút đầu tư trực tiếp trong nước (DDI):

Tháng 7/2017, tỉnh đã thu hút thêm 72,2 tỷ đồng vốn đầu tư DDI, trong đó đăng ký cấp mới 3 dự án và điều chỉnh tăng vốn 2 dự án.

Tính từ 01/01/2017 đến nay, tổng số vốn đầu tư DDI tăng thêm là 1.395,64 tỷ đồng. Trong đó, cấp mới cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký 451,13 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm 944,5 tỷ đồng.

Kết quả cho thấy, 7 tháng đầu năm thu hút dự án DDI không đạt yêu cầu so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao (giao 4.000 tỷ đồng). Một số dự án có quy mô sử đất lớn sau một thời gian gặp khó khăn trong GPMB nên đã đề nghị rút vốn, điều chỉnh mục tiêu và địa điểm thực hiện dự án.

Lũy kế đến nay tỉnh Vĩnh Phúc có 666 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 66.621,96 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Trường – IPA Vinh Phuc