Thứ Ba, 10/04/2018 8:17:27 (GMT+7)

Vĩnh Phúc nâng cao chỉ số PCI năm 2018

Sáng ngày 06/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, một số nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018.

Vĩnh Phúc nâng cao chỉ số PCI năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo các nhóm giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 (Ảnh: Mỹ Linh)

Tham dự Hội nghị gồm có các tổ chức, cơ quan, sở, ban, ngành ở tỉnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh ngân hàng nhà nước Vĩnh Phúc, Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, Chị cục hải quan Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Theo Hồ sơ công bố của VCCI và kết quả báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Hội nghị, trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, Vĩnh Phúc xếp thứ 12/63 tỉnh thành trong cả nước. Theo bảng xếp hạng, 8/10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc năm 2017 đều tăng so với năm 2016, trong đó chỉ số tiếp cận đất đai đạt 5,77 điểm, tăng 0,05 điểm; chi phí thời gian đạt 7,27 điểm, tăng 1,26 điểm; chi phí không chính thức đạt 6,05 điểm, tăng 0,55 điểm; cạnh tranh bình đẳng 5 điểm, tăng 0,08 điểm. Bên cạnh đó, các chỉ số: tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 5,97 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,81 điểm; đào tạo lao động đạt 6,68 điểm; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 6,28 điểm đều là những chỉ số đạt cao nhất trong nhiều năm gần đây. Trong đó, chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh năm 2017 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao nhất trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong 5 năm qua.

Tại Hội nghị, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức Chính trị xã hội, thủ trưởng các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh … đã phát biểu ý kiến về những khó khăn còn gặp phải và thảo luận sôi nổi về phương thức thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2017, nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI của tỉnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các cấp chính quyền của tỉnh. Đồng thời, Chỉ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện 10 nhóm giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu Chỉ số PCI  của tỉnh được xếp hạng trong Top 10 của năm 2018.

Bùi Mỹ Linh - PAA Vinh Phuc